Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

EIENDOMSSKATT 2018

28.02.18

Offentlig ettersyn eiendomsskatt 2018. 1. mars - 23. mars 2018.

OFFENTLIG ETTERSYN - EIENDOMSSKATT 2018

I henhold til kommunestyrets vedtak, og i medhold av §§2 og 3 i ”Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975”, sist endret ved LOV 2012-12-07 er det skrevet ut eiendomsskatt for 2017.

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legges liste over utskreven eiendomsskatt for 2018 ut til offentlig ettersyn på Rådhuset/Servicekontoret og på Steigen kommune sin hjemmeside: http://www.steigen.kommune.no. i tiden 1. mars til 23. mars 2018.

Eiendomsbesittere med omtakserte eiendommer eller andre som vil klage på grunnlag/forhold det ikke er klaget på tidligere kan i hht endring av Lov om eiendomsskatt fom 2013 klage hvert år. Skriftlig klage sendes til: Steigen kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhuset 8283 Leinesfjord innen 6 uker, dvs innen 13. april 2018.

Eventuell søknad om nedsettelse eller ettergivelse i hht § 28 må framsettes hvert år da innvilget nedsettelse/fritak kun gjelder for ett år ad gangen. Søknad sendes til ovennevnte adresse, og avgjøres av formannskapet.

Fritak for nye boliger i hht Lov om eiendomsskatt § 7 c ble opphevet av kommunestyret i årlig vedtak for 2016, jfr sak 96/15.

Rådmannen i Steigen kommune


 

 
Tips en venn Skriv ut