Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR JENSVIKHÅGEN, BOGEN

20.12.16

- HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og ressursutvalget vedtok den 06.12.16 å sende forslag til privat detaljreguleringsplan for Jensvikhågen på høring og å legge planen ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
Planforslaget legger opp til utbygging av boliger, fritidsboliger for utleie (fritids- og turistformål), sentrumsbebyggelse og småbåthavn i området Jensvikhågen/Toppen i Bogen. Det gjøres oppmerksom på at det er to alternative planforslag for området for fritids- og turistformål. Dette framgår av plandokumentene.
 
Grunneier Asle Bogen inviterer til et informasjonsmøte om reguleringsplanen og andre utbyggingsplaner på Bogen Kultursenter fredag den 30.12. kl 12.00. Møtet er åpent for alle interesserte.
 
Plandokumentene finnes her og i Rådhuset, Leinesfjord.
 
Eventuelle merknader må framsettes skriftlig innen 10.02.2017 til:
postmottak@steigen.kommune.no eller Steigen kommune, Rådhuset, 8283 Leinesfjord
 
Plandokumenter:
Tips en venn Skriv ut