Sommer steigen

Varsling 24

14.02.18

Steigen kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.
Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Når blir systemet brukt?
Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendel-ser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakue-ring, generelle servicemeldinger og andre forhold som krever rask informasjon.

Kan vi nå deg?
Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:
1)  www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
a) Dersom du en eller annen gang har logget inn på en offentlig tjeneste via ID-Porten finnes du i kontakt og reservasjonsregisteret.
b) Ønsker du overhode ikke å motta digital kommunikasjon fra det offentlige må du slette deg: https://www.norge.no/nb/slett-kontaktinformasjon

2)  www.varslemeg.no som er et tilleggsregister benytter du om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter
Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

 

Ofte stilte spørsmål

Tips en venn Skriv ut