Sommer steigen

Valg 2015

26.08.14

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september. Enkelte kommuner holder også valg søndag 13. september.

Fra linken under finner du informasjon om:

  • Stemmerett og manntall
  • Legitimasjon
  • Valgkort
  • Hvor du kan stemme
  • Slik stemmer du på valgdagen
  • Slik forhåndsstemmer du
  • Slik kan du endre på stemmeseddelen
  • Tilgjengelighet til valg
  • Valgoppgjør - hvem blir valgt?


http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/valg.html?id=456491

Godkjente lister

 Stememsteder og stemmetider ved Kommunestyrevalget 14.09.15:
Krets 1: Leiens - Steigenskolen avd. Leines mandag kl. 10:00-18:00
Krets 3. Leinesfjord - Rådhuset mandag kl. 10:00-18:00
Krets 4. Nordskot - Feskbruket mandag kl. 13:00-18:00
Krets 8. Bogen - Kultursenteret mandag kl. 10:00-18:00
Krets 10. Dyping - Grendehuset kl. 13:00-18:00
Krets 12: Laskestad - Kong Sigars Kro kl. 10:00-18:00
Krets 15. Stamsvik - Grendehuset kl. 13:00-18:00
Krets 17. Nordfold - Steigenskolen avd. Nordfold kl. 10:00-18:00

Her kan du lese om steder og tider for FELLES VALGKAMPSTAND. for alle partiene som stiller liste i Steigen.

Tips en venn Skriv ut