Sommer steigen

Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

22.06.09
Dato for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 12. september 2011. I Leinesfjord krets vil det også bli anledning til å stemme søndag 11. september.

  Dato for kommunestyre- og fylkestingsvalget er 12. september 2011. 

 

Les mer om valget

Valgstyret i Steigen kommune godkjente listeforslagene til årets kommunestyrevalg i møte 26.05.11. I henhold til Valglovens § 6.7 skal listeforslagene legges ut til offentlig gjennomsyn etter at de er godkjent. I tillegg til her på hjemmesida er listene lagt ut på servicekontoret, rådhuset og på biblioteket.

Det Norske Arbeiderparti 
Sosialistisk Venstreparti
Høyre
Fremskrittspartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Venstre
Rødt
Pensjonistpartiet

Forhåndsstemming:
Ved servicekontoret på rådhuset f.o.m. 10. august t.o.m. 9. september kl. 15.00.

Stemmesteder og stemmetider:

Leines skole -                 mandag kl. 10:00-18:00
Rådhuset Leinesfjord - søndag kl.  14:00-17:00
                                           mandag kl. 10:00-18:00
Feskbruket Nordskot     mandag kl. 13:00-18:00
Bogen skole                    mandag kl. 10:00-18:00
Dyping grendehus         mandag kl. 13:00-18:00
Laskestad skole            mandag kl. 10:00-18:00
Grendehuset Stamsvik mandag kl. 13:00-18:00
Nordfold skole                mandag kl. 10:00-18:00

 

Tips en venn Skriv ut