Sommer steigen

Steigen kommune foreslår å åpne for rådyrjakt på Engeløya

26.06.17
Steigen kommune foreslår å åpne for rådyrjakt på Engeløya fra 2018. Forslag til forskrift om dette sendes nå på høring og legges på offentlig ettersyn, sammen med forslag om endring av minsteareal for elg.
 
Høringsbrevet kan leses her
 
Hvis du har merknader til saken må det sendes skriftelig til Steigen kommune, postmottak@steigen.kommune.no innen 21.08.2017.
For spørsmål kontakt plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg, gs@steigen.kommune.no
 
Tips en venn Skriv ut