Sommer steigen

Skjemaer

22.02.12

Kultur og oppvekst

Søknadsskjema SFO 2017

Søknadsskjema barnehage 2017

Vedtekter barnehagene
Kjøp av enkeltdager barnehage 
Info- og søknadsskjema kulturskolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Oppsigelse aktiviteter i kulturskolen PDF document ODT document
Søknadsskjema gratis skoleskyss.pdf


 PPT
Henvisningsskjema til PPT
Revidert henvisningsskjema PPT
Momentliste PPT
 
Helse og sosial
Søknad om bostøtte
Ledsagerbevis
Hjelpemidler - søknad om varig utlån
Fastlegeordningen - Endring av fastlege
Søknadsskjema pleie og omsorg
Søknad om sosial stønad

Plan, utvikling og drift
Informasjonsskriv søknad om SMIL.doc
søknadsskjema Smil.pdf
Tiltaksstrategier 2014-2017.pdf
Søknad om tilskudd ved sykdom m.v..pdfSøknadsskjema kommunalt viltfond PDF document ODT document
Avtale om leie av jord
Melding om behov for leiejord
Byggesaksskjema
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom
Søknad om deling av grunneiendom
Søknad om utslippstillatelse
Steigen Allhus - Søknad om bruk av hall

Servicekontoret
Søknad om skjenkebevilling (ordinær)
Søknad om skjenkebevilling for en enkel anledning PDF document ODT document  (Senest 14 dager før arrangement)
Søknad om salgsbevilling
Søknad om serveringsbevilling

Retningslinjer for motorferdsel i utmark.pdf
Søknadskjema §5 b c e Snøscooter.pdf
Søknadskjema §5 a d f Snøscooter.pdf
Søknadskjema § 6 Snøscooter.pdf
Søknadskjema § 6 Barmarkskjøring.pdf

Gravemelding

Retningslinjer for ledsagerbevis
Søknadsskjema 
Brosjyre om ledsagerbevisInterne skjemaer/Reglement:
Reglement godtgjørelse politikere (gjelder fra 01.10.16)
Skjema for møtegodtgjørelse politikere (gjelder fra 01.10.16) 
Egenmelding ved fravær
Søknad/melding om permisjon
Avtale om overføring av ferie

 

Tips en venn Skriv ut