Sommer steigen

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

17.11.17

Vi er forpliktet til å gjøre ordningen kjent slik at frivillige organisasjoner og kommunen  kan søke.

Søknadsfristen er 8. desember 2017

Søknad ligger her:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

https://soknadsportal.bufdir.no/#login

Tips en venn Skriv ut