Sommer steigen

Kunngjøring

20.11.17

SØKNAD FRA CERMAQ NORWAY AS OM UTSLIPPSTILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN § 11 FOR ETABLERING AV LAKSESLAKTERI PÅ STORSKJÆRET I STEIGEN
Cermaq Norway AS har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse for lakseslakteri på Storskjæret, Steigen kommune. Det søkes om tillatelse til mottak, slakting, filetering og pakking av inntil 80.000 tonn fersk laks per år. Det opplyses i søknaden at prosessvann fra slakteriet vil inneholde blod og fragmenter av fiskekjøtt, fett og rengjøringsmidler. Prosessvannet skal renses i en tre-stegs prosess ved filtrering, fettutskillelse og til sist desinfeksjon med klor før avløpsvannet slippes ut til hav på 50 m dyp, ca.1000 meter øst-nordøst for anlegget i Skjettenfjorden.
Før vedtak treffes, gis berørte parter anledning til å uttale seg.
Søknaden er lagt til offentlig gjennomsyn hos Steigen kommune og på Fylkesmannens nettside: www.fmno.no. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen på tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø fire uker fra kunngjøringsdato.

 

Anmodning om uttalselse

Cermaq_søknad om utslippstillatelse

Orientering om saksbehandling mm

 

 

Tips en venn Skriv ut