Sommer steigen

Kunngjøring - Ny slaktemerdlokalitet Storskjæret

19.05.17

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Kommune:                Steigen

Søker:                        Cermaq Norway AS (961 922 976)

Søknaden gjelder:    Ny lokalitet for slaktemerd på Storskjæret

Omsøkt størrelse:      1.800 tonn MTB

Lokalitet:                   Storskjæret

Midtpunkt anlegg:    67*54.120N og 15*11.501Ø

Kontaktperson:        Knut Andersen (mob. 970 99 265)

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset og på www.steigen.kommune.no. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 23. juni 2017.

Søknad for offentlig utlysning og kommunal behandling - Ny slaktemerdlokalitet Storskjæret

Svar på søknad fra Fiskeridirektoratet

Søknad om ny akvakultur-lokalitetL

Lokalitet Storskjæret 


Koordinater vente-merde

Beskrivelse av ventemerdelokaliteten og prosessen

Tips en venn Skriv ut