Sommer steigen

Kommunale folkehelseplaner og oversikter

11.09.14
 

Styrende dokumenter i kommunens folkehelsearbeid

 

Oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorer

Kommunen skal hvert fjerde år utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dokumentet skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og kommunens strategiske folkehelseplan. Folkehelserådet, kommuneoverlegen og folkehelsekoordinator er ansvarlig for oversikten.

Strategisk folkehelseplan

Kommunens strategiske folkehelseplan skal bidra til kommunens systematiske folkehelsearbeide gjennom å angi overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet og prioriterte satsingsområder. Folkehelseplanen skal videre angi en organisasjonsmodell og en styringsmodell for folkehelsearbeidet. Sammen med oversikten over helsetilstanden skal folkehelseplanen ligge til grunn for politiske og administrative beslutninger i kommunen. Planen skal være retningsgivende i forhold til hvordan folkehelsearbeidet konkret skal gjennomføres og følges opp. Ansvarlig for utarbeiding av strategisk folkehelseplan er folkehelserådet og folkehelsekoordinator. Strategisk folkehelseplan skal vedtas av kommunestyret.
 

 

Handlingsplan for gjennomføring av folkehelsetiltak

Ifølge samarbeidsavtalen om folkehelsearbeidet skal kommunen for hvert år lage en kort handligplan for gjennomføring av folkehelsetiltak. Hvert tjenesteområde er selv ansvarlig for utarbeiding og oppfølging av strategier og tiltak. Folkehelserådet og folkehelsekoordinator er ansvarlig for å samle tiltakene i en felles handlingsplan.

Tips en venn Skriv ut