Sommer steigen

Kartlegging av rådyr i Steigen

08.05.17
Kartlegging av rådyrbestanden i Steigen - sluttrapport
 
Steigen kommune har gjennomført et treårig prosjekt med å kartlegge rådyrbestanden i Steigen i årene 2014, 2015 og 2016, og da primært på Engeløya. Vedlagte sluttrapport oppsummerer prosjektet og presenterer resultatet. Det vises også til delrapport fra 2015 og 2014. Kontaktperson er plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg.
 
Vedlegg:
 
 
Da er rapporten fra rådyrkartleggingen i Steigen i 2014 ferdig. Dette er første år av et tre årig prosjekt for å finne ut om vi har en livskraftig bestand av rådyr i kommunen og hvor stor bestanden er. Undersøkelsene så langt konkluderer allerede med at det er så mange rådyr på Engeløya at vi her kan kalle det en bestand, mens det i resten av kommunen er spredte grupper med dyr. Kartleggingen fortsetter nå for fullt i 2015 og vi ber om at alle som ser rådyr melder fra på telefon 904 11 780, enten via sms eller ved å lese inn på telefonsvarer.
 
Hele rapporten kan du lese her: Delrapport rådyrprosjekt 2014-2015
 
 
Tips en venn Skriv ut