Sommer steigen

Kandidater til priser

31.10.17

Kulturprisen 2017   
Næringsprisen 2017  
Frivillighetspris 2017


Det inviteres til å komme med begrunnede forslag på kandidater.

Kulturprisen kan tildeles lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats for kulturlivet.

Næringsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner og skal stimulere til videreutvikling og nyskaping.

Frivillighetsprisen kan tildeles en person, en gruppe eller en forening som med sine ideer og pågangsmot har vist stor frivillig innsats for trivsel, livskvalitet og gode nærmiljø i kommunen.
Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi gjennom å løfte frem gode eksempler på resultat av frivillig innsats.Forslag må være kommet til Steigen kommune, 8283 Leinesfjord evt. postmottak@steigen.kommune.no innen 20 november 2017.

Tips en venn Skriv ut