Sommer steigen

Hørings - Lokal forskrift rett til sykehjemsplass

09.03.17

I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, kriterier og ventelister. Høringsfrist er satt til 01.04.17.  Høringssvar sendes skriftlig til postmottak@steigen.kommune.no. Merk svaret med saksnummer 17/204 og "svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Steigen klommune".

Tips en venn Skriv ut