Sommer steigen

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2018 - Kunngjøring

07.03.17

Med forbehold av fylkestingets bevilgning for 2018 kunngjøres med dette ledige midler til kommunale trafikksikkerhetstiltak/fysiske tiltak for gjennomføring i 2018.

Tips en venn Skriv ut