Sommer steigen
Steigentunnelen

Fakta om Steigen kommune

07.10.08

Steigen er en mindre kystkommune i Nordland fylke med ca 2600 innbyggere pr. 2013,  og med et areal på ca 1000 kvadratkilometer.

Landbruk, havbruk og fiske er ryggraden i kommunens næringsliv. I nyere tid er oppdrettsnæringen blitt en del av næringslivet. I tillegg har Steigen et stort antall småe og store bedrifter.

I 2001 skrev Steigen kommune historie. Da ble nesten alt av kommunale helsetjenester og eldreomsorg samlet på Steigentunet i Leinesfjord.

Ellers har Steigen et rikt kulturliv som i hovedsak er basert på lokale krefter. Her kan nevnes Steigen Sagaspill, Steigenkoret, Steigen Historielag, Steigen kulturskole og Steigen sportsklubb. I tillegg kommer flere små og store lag og foreninger som er med på å skape et rikt og bredt kulturliv. Kommunen har i tillegg verdens nordligste godkjente vannskianlegg, tilhørende Lakså vannskiklubb.

Bosettingen i Steigen er spredt, med mindre tettsteder rundt i kommunen. Kommunesenteret ligger i Leinesfjord. Her finnes ungdomsskole, videregående skole og annen virksomhet innen offentlig og privat sektor.  I Nordfold ligger KUN- senter for kunnskap og likestilling, som ble etablert i oktober 1991.

Nøkkeltall om Steigen fra SSB

 

 

Tips en venn Skriv ut