Sommer steigen

DETALJREGULERINGSPLAN FOR JENSVIKHÅGEN, BOGEN - VEDTATT PLAN

30.06.17
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres vedtak av detaljreguleringsplan for Jensvikhågen, vedtatt av Steigen kommunestyre 21.06.17 sak 60/17.
 
Reguleringsplanen tilrettelegger for utbygging av boliger, sentrumsbebyggelse med forretninger, fritidsboliger for utleie og småbåthavn i området Bogen – Jensvikhågen.
 
Kommunestyrets vedtak samt plandokumentene er tilgjengelige på Steigen kommune, rådhuset og her
 
Eventuell klage på vedtaket må sendes skriftlig innen tre uker til Steigen kommune, 8283 Leinesfjord eller på e-post til postmottak@steigen.kommune.no.
 
 
Tips en venn Skriv ut